Betingelser Oneway Esport Aps

Abonnementsbetingelser (For portalen)

Disse abonnementsbetingelser gælder for adgang og brugsret til Oneway Esport Aps´ samlede portefølje af produkter fra 18/9-2019.

Individuelle vilkår for det konkrete abonnement, herunder abonnementsperiode og pris, fremgår af ordrebekræftelsen.

Adgang og brugsret

 1. Abonnenten har adgang og brugsret til de produkter, der købes abonnement på, jf. Ordrebekræftelsen.

Abonnementsperiode

 1. Abonnementet træder i kraft, når Oneway Esport Aps har registreret abonnentens bestilling. Abonnenten har ingen fortrydelsesret. Abonnementet tegnes indledningsvis for en fastlagt periode som angivet i ordrebekræftelsen (“Oprindelig Abonnementsperiode”), og forlænges herefter automatisk med en tilsvarende periode efter hvert udløb (“Forlænget Abonnementsperiode”). Abonnementet løber indtil det opsiges af abonnenten på de betingelser, som er angivet nedenfor til udløbet af en Forlænget Abonnementsperiode.
 2. Abonnementet er uopsigeligt i såvel den Oprindelige Abonnementsperiode som i den Forlængede Abonnementsperiode. Såfremt abonnenten ikke ønsker at overgå til en Forlænget Abonnementsperiode, skal abonnenten skriftligt opsige abonnementet med 3 måneders varsel til udgangen af enten den Oprindelige Abonnementsperiode eller en Forlænget Aftaleperiode. Dette skal ske ved en mail til kontakt@onewayesport.dk.
 3. Det er Oneway Esport Aps uvedkommende såfremt skolen, som anvender abonnementet, ophører med at benytte abonnementet herunder i forbindelse med, at skolen lukker i enten den Oprindelige- eller i den Forlænget Abonnementsperiode, og Oneway Esport Aps vil i disse tilfælde være berettiget til at fakturere abonnenten for abonnementet for den periode som, abonnenten har forpligtet sig til i henhold til ovenstående.
 4. Abonnementsprisen for enhver Forlænget Abonnementsperiode jf. punkt 2, faktureres til den på tidspunktet for den Forlænget Abonnementsperiodes påbegyndelse gældende 1-års listepris, jf. Oneway Esport Aps´ prisliste, der fastlægges af Oneway Esport Aps under inddragelse af Oneway Esport Aps´ omkostninger og den generelle prisudvikling i markedet, hvor Oneway Esport Aps opererer.

Pris og betalingsvilkår

 1. Oneway Esport Aps fakturerer abonnenten årligt forud i den aftalte abonnementsperiode. Såfremt skolen ophører med at benytte abonnementet herunder i forbindelse med, at skolen lukker i enten den Oprindelige- eller i den Forlænget Abonnementsperiode, forfalder den fulde abonnementspris for hele perioden dog umiddelbart til betaling samtidig med ophøret.
 2. Abonnementsprisen for den Oprindelige Abonnementsperiode er aftalt i forbindelse med indgåelse af abonnementet og fremgår af Ordrebekræftelsen.
 3. Endvidere forbeholder Oneway Esport Aps sig til årligt at regulere prisen i forhold til den til enhver tid gældende inflationsrate, dog med minimum 2%.
 4. Ved forsinket betaling opkræver Oneway Esport Aps morarenter i overensstemmelse med den til enhver tid gældende rentelov

Abonnementets omfang

 1. Abonnementet omfatter adgang og brugsret til alt indhold, der er købt i henhold til Ordrebekræftelsen. Oneway Esport Aps forbeholder sig retten til løbende og uden varsel at ændre i produkters indhold og funktioner.

Abonnentens brugsret

 1. Oneway Esport Aps ejer enhver immaterialret til produkterne og deres indhold, herunder, men ikke begrænset til, ophavsrettighederne til al tekst og andet materiale. Abonnenten opnår ingen immaterielle rettigheder til produkterne eller deres indhold.
 2. Enhver fremvisning, eksemplarfremstilling eller kopiering af hele eller dele af produkterne og deres indhold er ikke tilladt, medmindre der foreligger en særskilt skriftlig aftale herom mellem abonnenten og Oneway Esport Aps. Dog må institutioner, der har indgået en aftale med Copydan Tekst & Node, anvende tekster og noder, under forudsætning af, at anvendelsen af tekster og noder sker på de betingelser, som følger af aftalen med Copydan Tekst & Node.
 3. Abonnenten må ikke afkode produkterne eller på anden måde forsøge at få adgang til kildekoden eller dokumentationen tilhørende produkterne, herunder opbygningen og sammensætningen af produkterne.
 4. Abonnenten må ikke sælge, overdrage, distribuere, give licens til, udleje, lease, udlåne eller på anden måde give nogen ud over abonnenten selv eller dennes brugere adgang til produkterne.

Opbevaring af password

 1. Abonnenten forpligter sig til at opbevare sine passwords på en sådan måde, at de ikke bliver gjort tilgængelige for uvedkommende. Det er således ikke tilladt at lægge sit password ud på eget website og lignende eller på nogen anden måde gøre det offentligt tilgængeligt. Det er på ingen måde tilladt at dele sit password med andre personer eller organisationer, som ikke har betalt for abonnementet.

Databehandleraftale

 1. Oneway Esport Aps (databehandler) handler alene efter instruks fra sine kunder (dataansvarlige) og forpligter sig til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Oneway Esport Aps skal på anmodning fra sine kunder kunne give den tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Vilkår for modificering, udvikling og deling af undervisningsforløb

 1. I henhold til Ophavsretsloven § 1 og 2 har Oneway Esport ApS de eksklusive rettigheder til alle de forlagsproducerede undervisningsforløb, tekster, aktiviteter, videoer og illustrationer, der er i Forløbsbiblioteket på onewayesport.dk og på læringsportalen.

Prøveperiode

 1. Alle har mulighed for en prøveperiode på 30 dage, hvor dele af platformens indhold vil være tilgængeligt.
 2. Oneway Esport forbeholder sig retten til at kontakte abonnenten ud fra de kontaktoplysninger som er opgivet ved prøveperiodens start.

Misligholdelse af abonnement

 1. Ved misligholdelse af Abonnementsbetingelserne eller vilkårene i Ordrebekræftelsen kan Oneway Esport Aps midlertidigt lukke for adgang og brugsret til abonnementet, indtil misligholdelsen ophører. Hvis abonnenten i væsentlig grad misligholder sine forpligtigelser, kan Oneway Esport Aps ophæve abonnementsaftalen med øjeblikkelig virkning uden refusion af abonnementsprisen for den resterende periode af abonnementets løbetid.
 2. Manglende betaling af abonnementsprisen og eventuelle renter, gentagen forsinket betaling på mere end 30 dage samt uberettiget distribution af password betragtes bl.a. som væsentlig misligholdelse.

Ansvarsbegrænsning

 1. Oneway Esport Aps er ikke i noget tilfælde ansvarlig for følgeskader og direkte eller indirekte tab som følge af abonnentens brug af det købte produkt.

Skadesløsholdelse

 1. Abonnenten holder Oneway Esport Aps skadesløs for ethvert krav, tredjepart måtte rette mod Oneway Esport Aps som følge af abonnentens brud på de til enhver tid gældende bestemmelser i ophavsretsloven, varemærkeloven, designloven og markedsføringsloven eller vilkårene i Abonnementsbetingelserne eller Ordrebekræftelsen.

Leverandør

 1. Oneway Esport Aps
 2. Mariendalsvej 3
 3. 8940 Randers SV
 4. CVR – 40357165
 5. Mail: Kontakt@onewayesport.dk
 6. Web: onewayesport.dk

Cookie- og Privatlivspolitik

Introduktion

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

Personoplysninger

Behandling af personoplysninger

I forbindelse med dit køb hos OnewayEsport.dk har du indtastet en række personoplysninger, herunder særligt

 • Dit navn
 • Dit firma/skole/organisation
 • Din adresse
 • Din e-mailadresse
 • Dit telefonnummer
 • Dine betalingsoplysninger

Formål samt periode for opbevaring

Disse personoplysninger behandler vi i forbindelse med ekspederingen af dit køb, da det er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores del af handlen, samt i en efterfølgende periode på op til 5 år, så du lettere kan handle ved os en anden gang. Herefter bliver oplysningerne slettet.

Hvis du har bestilt levering, vil oplysningerne om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse blive udleveret til vores fragtfirma, GLS packaging, med henblik på levering af dine indkøb.

Samtykke

Hvis du har sat kryds i boksen ”ja, jeg giver samtykke til, at I må kontakte mig pr. e-mail med nyhedsbreve eller tilbud”, behandler vi din e-mailadresse og oplysningerne om dine køb hos os, indtil det ikke længere er relevant. Det vil i praksis sige, indtil du gør os opmærksom på, at du ikke længere ønsker at modtage e-mails fra os.

Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at ved at kontakte os på kontakt@onewayesport.dk og oplyse, at du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbreve og tilbud.

Datasikkerhed

Uanset om vi behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af en kontrakt eller på baggrund af dit samtykke, vil vi altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Vi anvender tredjepart til behandling af dine betalingsoplysninger Reepay A/S, og til håndtering af dine køb Clearhaus A/S. Vi har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til:

Oneway Esport Aps

Mariendalsvej 3

8940 Randers SV

CVR-nr. 40357165

Tlf.: 60 22 23 73

E-mail: Kontakt@onewayesport.dk

Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 6 måneder efter, at du har modtaget din vare.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse (så vi kan sende dig vores nyhedsbrev og relevante tilbud), kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail.

Hvis du ønsker at klage over Oneway Esport Aps´ behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

Oneway Esport Aps

Mariendalsvej 3

8940 Randers SV

CVR-nr. 40357165

Telefon: 60 22 23 73

Email: kontakt@onewayesport.dk

Handelsbetingelser (For webshop)

Virksomhedsoplysninger

Priser og betaling

Alle priser på onewayesport.dk er vist inklusiv moms.

Levering

Du kan forvente levering indenfor 2-3 hverdage.

Ved nogle produkter kan der påregnes forlænget leveringstid.

Betalingsvilkår:

Beløbet trækkes når varen afsendes.

Fortrydelsesret:

14 dage – kunden skal selv sørge for returnering.

Reklamationsret:

24 måneder – man skal reklamere inden for rimelig tid, hvilket er inden for 2 måneder efter, man har konstateret fejlen eller manglen.

Ændringer

Oneway Esport Aps forbeholder sig retten til ensidigt at ændre handelsbetingelser såfremt der er et behov herfor. De gældende handelsbetingelser vil altid fremgå af hjemmesiden.

Ansvar

1.1 Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter dansk ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

1.2 Produktansvar. Såfremt de leverede varer lider af en defekt og derved forvolder skade på person, løsøre eller fast ejendom, skal Sælger alene være ansvarlig for Købers eller tredjemands skade eller tab i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelige lovregler.

1.3 Sælger er uden ansvar for indirekte skader, følgeskader, driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre konsekvenstab i forlængelse af skader, der hidrører fra produktet.

1.4 Sælgers ansvar for produktskader kan aldrig overstige dækningssummen i Sælgers produktansvarsforsikring.

1.5 I den udstrækning ufravigelige lovregler ikke er til hinder herfor, skal Køber holde Sælger skadesløs i det omfang, Sælger pålægges ansvars overfor tredjemand i anledning af skade eller tab forvoldt af det leverede på tredjemands person, løsøre eller fast ejendom.

1.6 Ansvarsfrihed. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører.

2.0 Tvister og lovvalg

2.1 Nærværende aftale er underlagt dansk ret.

2.2 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens eksistens eller gyldighed, skal søges bilagt ved mediation ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indgivelsen af anmodningen om mediation.

2.3 Hvis mediationen afsluttes, uden at tvisten er løst, skal tvisten afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen. Medmindre parterne kan blive enige om, at voldgiftsretten kun skal bestå af én voldgiftsmand, udpeger hver part en voldgiftsmand, og voldgiftsrettens formand udnævnes af Instituttet.